Terminarz szkolny

 Dni wolne w roku szkolnym:

  • 02.11.2018r., 
  • 02.01.2019r.,
  • 12.04.2019r.,
  • 15,16,17.04.2019r.,
  • 02.05.2019r., 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

w Społecznej Szkole Podstawowej im. Lotników Morskich STO  w Darłowie

 

Lp

WYSZCZEGÓLNIENIE

DATA

1

Rada pedagogiczna

28 sierpnia

2

Rozpoczęcie roku szkolnego

3 września

3

Rada pedagogiczna

13 września

4

Sprzątanie Świata

  14 września

5

Zebranie z rodzicami

20 września

6

Ślubowanie i pasowanie

30 października

7

Wywiady

8 listopada

8

Rada szkoleniowa

październik

9

Święto Niepodległości

11 listopada

11

Wystawienie przewidywanych ocen z zajęć edukacyjnych

do 12 grudnia

12

Powiadomienie pisemne rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych.  Zebranie z rodzicami

13 grudnia

13

Zimowa przerwa w nauce

23 grudnia –

 31 grudnia –

14

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna

22 stycznia

15

Zebranie z rodzicami

24 stycznia

16

Ferie zimowe

28 stycznia- 10 lutego

17

Rada pedagogiczna podsumowująca pierwsze półrocze

20  lutego

18

Wywiady z rodzicami

21 marca

 

19

Wiosenna przerwa świąteczna

18-23 kwietnia

20

Egzamin gimnazjalny – cześć humanistyczna

 10 kwietnia

21

Egzamin gimnazjalny – cześć matematyczno-przyrodnicza

11 kwietnia

22

Egzamin gimnazjalny – język obcy

12 kwietnia

23

Egzamin ósmoklasisty –j.polski

15 kwietnia

24

Egzamin ósmoklasisty- matematyka

16 kwietnia

25

Egzamin ósmoklasisty- język obcy

17 kwietnia

23

Święto Pracy

1 maja

24

Święto Konstytucji 3 Maja

3 maja

25

Wystawienie przewidywanych ocen z zajęć edukacyjnych

 do 15 maja

26

Powiadomienie pisemne  rodziców o przewidywanych ocenach. Zebranie z rodzicami

16 maja

27

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna

11 czerwca

28

Zakończenie roku szkolnego

21 czerwca

29

Rada pedagogiczna podsumowująca rok szkolny

2018 / 2019

25 czerwca