Statut

Statut Społecznej Szkoły Podstawowej tutaj

Statut Społecznego Gimnazjum tutaj

Wewnątrzszkolny System Oceniania Społecznej Szkoły Podstawowej tutaj

Wewnątrzszkolny System Oceniania Społecznego Gimnazjum tutaj

Regulamin przyznawania tytułu "Prymusa szkoły po I etapie edukacyjnym" tutaj 

Regulamin przyznawania tytułu "Prymusa  w kl. III gimnazjum" tutaj

Regulamin przyznawania stypendium dla laureata konkursów i olimpiad - tutaj

Regulamin przyznawania nagród w konkursie na najwyższą średnią z przedmiotów i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie w kl. II-III Gim- tutaj

Regulamin przyznawania nagród w konkursie na najwyższą średnią z przedmiotów i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie w kl. IV-VIII SP- tutaj