"BohaterON włącz historię!"

W ramach edukacji patriotycznej nauczyciele historii wraz z uczniami z klas 5-8 wzięli udział w akcji "BohaterON.
"BohaterON – włącz historię!" to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.
W trakcie trwania akcji "BohaterOn - włącz historię!" zostały przeprowadzone lekcje w klasach 5-8 z wykorzystaniem materiałów przesłanych do szkoły przez organizatorów. Klasa 5 i 6 wskazywała po wysłuchaniu słuchowiska cechy bohatera oraz osoby, które ich zdaniem na to miano zasługują.
Natomiast klasa 7 i 8 obejrzała film opowiadający o przebiegu Powstania Warszawskiego. Klasy starsze wykonały infografikę na temat wylosowanego przez nich zagadnienia dotyczącego Powstania Warszawskiego. Akcja zakończyła się tym, że chętne osoby w dowód uznania, pamięci i dumy z Powstańców Warszawskich dokonali wpisu na portalu http://www.xn--dumnizpowstacw-xob80k.pl/ Portal zastąpił tradycyjną wysyłkę kartek, listów i laurek.
B. Pawłowska, J. Tarkowska