Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Uwaga!!! Rekrutacja!

 Rozpoczynamy rekrutację na rok szkolny 2019/2020 do klasy 1 Społecznej Szkoły Podstawowej im. Lotników Morskich STO w Darłówku.

Zapraszamy osoby, dla których :

 - ważne jest indywidualne podejście nauczyciela do ucznia, by uczeń mógł osiągnąć cel na miarę swoich sił i umiejętności, by mógł poczuć się usatysfakcjonowanym szczęśliwym, zmotywowanym do dalszego podboju świata nauki,

 - cenne jest nauczenie się przez dziecko podejmowania samodzielnych decyzji, radzenia sobie w sytuacjach trudnych,

 - istotne jest celebrowanie osiągnięć dziecka i nauczenie go postrzegania porażek jako bodźca do wytrwałej pracy,

 - istotne jest, wspólne i spójne ze szkołą, wychowywanie dzieci w duchu wartości.

Szkoła zapewnia swoim uczniom:

* naukę języków obcych (zwiększona ilość godzin od klasy III,),

* od klasy IV nauka drugiego języka (język niemiecki),

* w klasach I-III drugi język (niemiecki) dla chętnych prowadzony w formie zabawy jako kółko,

* podział klas na zajęciach informatycznych, a od klasy IV także na grupy na lekcjach języka obcego,

* naukę w małych zespołach klasowych,

* darmowe wyjazdy uczniów do kina oraz teatru,

* darmowe koncerty umuzykalniające i inne atrakcje,

* darmowy dostęp do e-dziennika,

* atrakcyjne zajęcia świetlicowe i pozalekcyjne,

* możliwość korzystania ze stołówki prowadzonej przez ajenta,

* naukę na pierwszą zmianę,

* bezpieczeństwo i fachową opiekę kadry pedagogicznej,

* przyjazną atmosferę i życzliwość,

* interesujące lekcje z ciekawymi ludźmi,

* zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,

* zajęcia logopedyczne,

* zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne,

* zajęcia rozwijające uzdolnienia,

* konsultacje pedagoga i specjalistyczne zajęcia dostosowane do potrzeb uczniów,

* ciekawe wycieczki krajowe i zagraniczne,

* ciekawe zajęcia z kodowania, technologii informacyjnej.


Podania do szkoły należy składać w sekretariacie.