Zebrania i konsultacje

ZEBRANIA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

7-11 września 2020r.

7-10 grudnia 2020r.

10-13 maja 2021 r.