1% podatku dla SSP

Szanowni Państwo!

Licząc na Państwa hojność, po raz kolejny bardzo prosimy o przekazanie na rzecz naszej szkoły 1% z Państwa podatku za pośrednictwem SKT 238 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Darłowie - organizacji pożytku publicznego.

Tak uzyskane w ubiegłych latach fundusze zostały przez nas bardzo skrzętnie i właściwie wykorzystane. Dzięki tym, pozornie tylko, niewielkim środkom, przekazanym nam przez Państwa, możemy wspierać i nagradzać uczniów biorących udział w konkursach wiedzy przedmiotowej, plastycznych, muzycznych, sportowych oraz wielu innych. Z tych pieniędzy wspieramy także nasz Uczniowski Budżet Obywatelski, który edukuje i kształtuje wśród naszych dzieci postawy obywatelskie oraz zaangażowanie i motywację do działania. W tym roku pragniemy również ze środków uzyskanych z 1% wspomagać szeroko rozumianą uczniowską aktywność.

Gorąco wszystkich Państwa zachęcam, miejcie nas na uwadze przy wypełnianiu formularzy PIT za rok 2018.

Nasz numer KRS 0000012189
UWAGA: w rubryce cel szczegółowy 1% należy wpisać:
SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 238 STO w DARŁOWIE

Z góry dziękujemy za wsparcie.

Prezes - Lidia Kozińska oraz Zarząd SKT 238 STO w Darłowie

 

Wpływy z 1% z lat poprzednich:

2017r.- 6,631,00 2016r.-7,060,00 2015r.- 3,794,00 2014r.-4,331,00 2013r.- 5,644,00