Dyrekcja

mgr Joanna Tarkowska - dyrektor

1993/94-1997/98- Uniwersytet Wrocławski

                          Wydział Nauk Historycznych i  Pedagogicznych           

                          Kierunek: Historia

                          Tytuł: magister historii

 2015-2016- Studia podyplomowe Wiedza o społeczeństwie i Wychowanie do życia w rodzinie (3-semestralne)-Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

2010- 2012 -Studia Podyplomowe Etyka i Filozofia (3-semestralne)- Uniwersytet Bydgoski.

2003-2004- Kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Filia
                     w Jeleniej Górze.

2000-2001- Studia Podyplomowe w zakresie Informatyki dla nauczycieli. Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze, Instytut Techniki.

1997-1999- Podyplomowe Studium Dziennikarskie przy PFT we Wrocławiu.

1994-1997- Kolegium Katechetyczne przy Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu.

 

mgr Joanna Gajewicz - wicedyrektor

1991/92-1996/97 - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku

                            Kierunek - Matematyka

                            Tytuł - magister matematyki

 

2016/2017-    Studia podyplomowe w zakresie Diagnoza i terapia pedagogiczna, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

2011/2012 -     Kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą Ośrodek Doskonalenia Kadr  "ATENA" Słupsk

2007/2008 -     Kurs kwalifikacyjny z pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej  Centrum Edukacji Nauczycieli  w Koszalinie