Statut

Statut Społecznej Szkoły Podstawowej tutaj

  -

Wewnątrzszkolny System Oceniania Społecznej Szkoły Podstawowej tutaj

 

Regulamin przyznawania tytułu "Prymusa szkoły po I etapie edukacyjnym" tutaj 

Regulamin przyznawania tytułu "Prymusa szkoły po II etapie edukacyjnym " tutaj