Rekrutacja

Pobierz Podanie do Społecznej Szkoły Podstawowej tutaj

Pobierz Formularz zgłoszeniowy dziecka do Społecznej Szkoły Podstawowej tutaj

 

Informacje na temat rekrutacji znajdują się w Regulaminie szkoły  § 10 REKRUTACJA.

Procedura przyjmowania uczniów do klasy pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej STO 
w Darłowie oraz uczniów starszych znajdują się w  Regulaminie szkoły  § 10 REKRUTACJA.