Kółko informatyczne

W maju 2023 uczestnicy kółka kończyli budowę bardziej zaawansowanych robotów z zestawu Smartbot Car Kit. Próbowali samodzielnie rozwiązywać problemy powstałe po zbudowaniu pojazdu. Zapoznawali się z obsługą robota oraz z jego czujnikami.
W celu kontynuacji zajęć z kodowania uczniowie przy pomocy zestawów klocków Lego Spike oraz tabletów z odpowiednim oprogramowaniem tworzyli zadaną budowlę która wykorzystywała elementy ruchome, które przy pomocy kodowania blokowego wykonywały określone zadanie.
Czerwiec jest miesiącem, w którym uczestnicy zajęć przystąpili do zakończenia prac na zestawem Smartboot Boot Kit oraz uporządkowali zestawy, nad którymi pracowali w ciągu roku szkolnego.
J. Mizianty