Apel z okazji ŚWIĘTA 3 MAJA

3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim została uchwalona Konstytucja Rzeczypospolitej Obojga Narodów, zwana Konstytucja 3 Maja. Dokument ten był pierwszym w ówczesnej Europie, regulującym ustrój prawny kraju. Była to też druga na świecie spisana konstytucja (pierwszą była amerykańska).
Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej – zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego. Na jej podstawie przyjęto monteskiuszowski podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono m.in. liberum veto, konfederacje i wolną elekcję. Choć Konstytucja 3 maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.
Z tej okazji uczniowie naszej szkoły zorganizowali wraz z opiekunami apel, który odbył się 28 kwietnia 2023 r. Przygotowano montaż muzyczno-słowny o tematyce patriotycznej. Apel rozpoczęto od Hymnu Państwowego, następnie uczniowie klasy 6 i 7 przedstawili historię Konstytucji 3 Maja, uczennice klasy 2 przy muzyce zagranej na pianinie przez Jana Jabłońskiego z klasy 7 zaśpiewały piosenkę "Wiwat maj", Lena Przybycień z klasy 8 zaśpiewała pieśń "Jest takie miejsce", zaś wszyscy uczniowie klasy 2 - "Piosenkę małego patrioty". Na koniec Pani Dyrektor Joanna Tarkowska podziękowała uczniom i nauczycielom za piękny apel i życzyła spokojnej "majówki", której pierwsze 3 dni są wolne od zajęć w szkole.