80. rocznica wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim

19 kwietnia 1943 roku w getcie warszawskim wybuchło powstanie. Żydowskie podziemne formacje zbrojne sprzeciwiły się likwidacji getta, które w swoim planie zagłady Żydów realizowali Niemcy. W walkach udział wzięło około tysiąc bojowców Żydowskiego Związku Wojskowego i Żydowskiej Organizacji Bojowej, a także część mieszkańców Getta. Powstanie skapitulowało 19 maja pod naporem około 3 tysięcy żołnierzy niemieckich, którzy wspierani byli przez artylerię i siły pancerne. W powstaniu zginęło około 7 tysięcy Żydów, a około 50 tysięcy wywieziono do obozu zagłady w Treblince. Ponadto Niemcy zrównali z ziemią całą żydowską dzielnicę Warszawy.
Te dramatyczne wydarzenia stały się tematem przewodnim wiersza Czesława Miłosza "Campo di Fiori":
Morał ktoś może wyczyta,
Że lud warszawski czy rzymski
Handluje, bawi się, kocha
Mijając męczeńskie stosy.
Inny ktoś morał wyczyta
O rzeczy ludzkich mijaniu,
O zapomnieniu, co rośnie,
Nim jeszcze płomień przygasnął (…).
I ci ginący, samotni,
Już zapomniani od świata,
Język nasz stał się im obcy
Jak język dawnej planety.
Aż wszystko będzie legendą
I wtedy po wielu latach
Na nowym Campo di Fiori
Bunt wznieci słowo poety.
Dlaczego żółte żonkile?
 
"Żonkile symbolizują pamięć, szacunek i nadzieję. Związane są z postacią Marka Edelmana, ostatniego przywódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej, który w każdą rocznicę powstania w getcie warszawskim dostawał te kwiaty od anonimowej osoby. Sam również co roku 19 kwietnia składał pod Pomnikiem Bohaterów Getta bukiet żółtych kwiatów — często były to właśnie żonkile".
My również PAMIĘTAMY!