Laboratoria Przyszłości (grudzień)

W grudniu 2022 w ramach projektu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI kontynuowaliśmy zajęcia z kółka informatycznego dla uczniów kl. 1 – 8 w wymiarze 2h w tygodniu. Podczas tego miesiąca uczniowie grupy młodszej kontynuowali pracę z BEEBOT rozwijając swoje umiejętności kodowania i programowania. Grupa starsza zakończyła pracę polegającą na składaniu robota mBot2. Następnie uczyli się konfigurowania robota oraz zdalnego łączenia go z programem komputerowym przy użyciu tableta, smartfona lub komputera stacjonarnego.
Uczniowie klasy 7 rozszerzali swoje umiejętności programowania w języku SCRATCH poprzez programowanie w tym języku a następnie praktyczne zastosowanie tego programu dzięki wykorzystaniu robotów BEEBOT zakupionych ze środków projektu.
Uczniowie spędzający czas na świetlicy pod opieką pana Jacka Mizianty mieli szansę zapoznać się z nowoczesnymi technologiami wykorzystywanymi w szkole w celu nauki kodowania i programowania na informatyce. Na zajęciach uczniowie bawili się z robocikami OZOBOTAMI, które programuje się za pomocą kolorów oraz BEEBOTAMI, które uczyli poruszania się według określonej drogi. Zajęcia miały na celu zapoznanie uczniów z pojęciem kodowania.
Uczniowie w klasie 6 mieli okazję nauczyć się obsługi stacji lutowniczej zakupionej w ramach projektu. Urządzenie pozwala na wykonywanie bardzo dokładnych lutowań oraz umożliwia wypalanie w różnych materiałach. Wybrani uczniowie podczas zajęć mieli za zadanie przylutowanie odpowiedniego opornika do płytki.
Podczas uroczystości szkolnych wyznaczeni uczniowie wykorzystali aparat i lampy do uwiecznienia najciekawszych fragmentów uroczystości. Aparat fotograficzny oraz lampy błyskowe wykorzystano w mikołajkowej sesji zdjęciowej. Uczniowie uczęszczający na kółko fotograficzne wykonywali zdjęcia indywidualne i grupowe z wykorzystaniem dekoracji szkolnej.
Sprzęt fotograficzny wykorzystywany był również podczas jasełek szkolnych i wigilii klasowych, które odbywały się ostatniego dnia uczęszczania do szkoły przed przerwą świąteczną.
Wymienione zajęcia oraz inne uroczystości szkolne udokumentowano z wykorzystaniem aparatu oraz gimbala zakupionych również w ramach projektu.
Efekty pracy można zaobserwować na Facebooku oraz stronie szkoły.