Apel z okazji Święta Niepodległości

„…Ojczyzno moja, ziemio umiłowana, ukochana ziemio”.
Jan Paweł II
Dnia 10 listopada 2022 r. w Społecznej Szkole Podstawowej w Darłowie odbył się uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości na pamiątkę 104 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Apel miał przypomnieć ciężkie czasy, w których żyć musieli nasi przodkowie oraz także wzbudzić w nas refleksje.Część artystyczna wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. Przypomniano daty trzech najważniejszych powstań narodowych, podkreślając wkład ich uczestników. Cała szkoła wspólnie odśpiewała hymn Mazurek Dąbrowskiego. Uczniowie klasy II oraz I recytowali wiersze. Kilkoro uczniów z klasy II oraz uczennica z klasy 8 – Lena Przybycień – zaśpiewali pieśni patriotyczne, które pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość. To święto sprawia, że w zabieganym życiu stajemy na chwilkę i wspominamy naszych dziadków i pradziadków walczących o wolność. Dzień ten dla wielu jest lekcją historii i patriotyzmu. Uczestnicząc corocznie w obchodach Święta Niepodległości dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym dzisiaj możemy żyć w wolnej Polsce.
Nadmienić należy, że szkoła brała udział w Projekcie „Szkoła do hymnu”.
Beata Pawłowska, Joanna Tarkowska