Próbna ewakuacja

Bezpieczeństwo w naszej szkole jest najważniejsze. Bycie bezpiecznym w klasie, na boisku, na korytarzach... zależy od uczniów, nauczycieli i pracowników. Każdy, kto przebywa w szkole powinien stosować się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa. Musi wiedzieć, jak należy się zachowywać w chwilach zagrożenia życia i zdrowia.
Dnia 12 października wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy przebywający na terenie szkoły uczestniczyli w próbnej ewakuacji. Alarm sygnalizowany jest w naszej placówce trzema równymi, krótkimi dzwonkami. Nauczyciele prowadzą uczniów na boisko szkolne, gdzie można bezpiecznie poczekać na przybycie służb. Nad całością czuwa dyrektor szkoły.
Na terenie naszej szkoły jasno oznaczone są drogi ewakuacyjne, sale i miejsca, gdzie znajdują się gaśnice. Na planszach edukacyjnych umieszczone są podstawowe zasady ewakuacji. Szkoła jest oznaczona wieloma znakami bhp. Ponadto przez całą dobę działa monitoring.
Każdy, kto przebywa w szkole, może czuć się bezpieczny!
J. Tarkowska