Higiena naszą tarczą ochronną!

 Uczniowie klas 1-3 wzięli udział w Wojewódzkim programie Higieny i profilaktyki wybranych chorób zakaźnych.

Głównym celem programu było osiągnięcie znaczącej poprawy zachowań higienicznych wśród najmłodszych uczniów szkół podstawowych w obszarze profilaktyki chorób zakaźnych.

L. Maciejewska