Rzeźbienie w mydle

Rzeźbienie w mydle podczas zajęć technicznych w klasie 1.

B. Pawłowska