AKCJA 16 DNI PRZECIW PRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ!

Przemoc wobec kobiet ma wiele twarzy i przybiera różne formy. Fizyczną, psychiczną, seksualną, ekonomiczną, instytucjonalną…
Każda z nich krzywdzi konkretne osoby – nasze siostry, matki, koleżanki, sąsiadki…
Świat bez przemocy jest możliwy, ale by ta wizja stała się rzeczywistością, konieczne są niezłomność, niezrównana odwaga i wspólne działanie.
Można jej skutecznie zapobiegać!
Jak to robić?
Wiele cennych i praktycznych wskazówek daje Konwencja stambulska, tak zwana Konwencja antyprzemocowa.
Najważniejsza zasada:
Państwo ma obowiązek wspierać kobiety i wszystkie ofiary przemocy!
Nie może umywać rąk, odwracać wzroku, ignorować i bagatelizować.
CPK rocznie pomaga kilku tysiącom kobiet doświadczających przemocy i dyskryminacji.
16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Center for Women’s Global Leadership i poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:
rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka.
Razem mówimy STOP przemocy‼️
Lidia Maciejewska