PROFILAKTYKA ZDROWOTNA

29 października dziewczęta z naszej szkoły uczestniczyły w spotkaniu z Panią Elżbietą Betlińską - prezesem Klubu Amazonki w Darłowie. Przedstawicielka tego stowarzyszenia prowadząc warsztaty profilaktyczne wskazywała na ważność samobadania i obserwacji własnego ciała jak i też zdrowy styl życia. W trakcie spotkania młodzież otrzymała materiały edukacyjne.
L. Maciejewska