Zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej w klasie pierwszej

Zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej w klasie 1 to nauka i zabawa z tablicą, która rozwija percepcję wzrokowo – słuchową. Pozwala na samodzielne rozwiązywanie zadań z natychmiastową oceną, najczęściej w postaci dźwiękowej. Kolejna percepcja, która rozwija się podczas pracy z tablicą interaktywną to percepcja wzrokowo – ruchowa -> np. trening manualny – poprzez rysowanie kształtów, wypełnianie kolorami, wzorami, kształtowanie napięcia mięśniowego poprzez odpowiednie dociskanie pisaka.
Interaktywność absorbuje dziecko, angażuje również jego zmysły – słuch, wzrok, dotyk. Rozwija również umiejętność wykonywania złożonych poleceń, które aktywizują myślenie abstrakcyjne. Zajęcia z tablicą interaktywną wykorzystujemy codziennie podczas nauki, a także zabawy. Uczniowie bardzo lubią lekcje z jej udziałem i nie mogą doczekać się swojego podejścia do tablicy.
Beata Pawłowska