Szkolenie z pierwszej pomocy

20 października nauczyciele, dyrekcja i pracownicy naszej szkoły odbyli szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Podczas warsztatów mieliśmy okazję odświeżyć i zaktualizować wiedzę niezbędną przy postępowaniu w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.
Dziękujemy ratownikowi medycznemu - Panu Jakubowi Osowskiemu za spotkanie.