Chemia w klasie VII

Uczniowie klasy 7 rozpoczynają swoją przygodę z chemią i rozpoczynają ją w najlepszy dla nich możliwy sposób, poprzez doświadczenia, które sami mogą wykonać.
Na lekcjach chemii mogli samodzielnie wykonać tęcze w probówce dzięki znajomości gęstości różnych substancji. Sporządzanie różnych mieszanin było również dla nich bardzo ciekawe, ale ciekawsze okazało się ich rozdzielanie, m.in. przeprowadzenie destylacji mieszaniny jednorodnej, w której wykorzystywana jest różnica temperatur wrzenia.
Agnieszka Orłowska-Ignaczak