Zakończenie Roku Szkolnego 2020/2021

25 czerwca w Społecznej Szkole Podstawowej im. Lotników Morskich STO w Darłowie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. W tym roku szkolnym wszyscy uczniowie otrzymali promocję do następnej klasy. 21 uczniów klasy VIII ukończyło szkołę podstawową, w tym 10 z wyróżnieniem. Wśród uczniów klas IV - VII 59 uczniów otrzymało promocję z wyróżnieniem uzyskując średnią ocen co najmniej 4,75 oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie.
Prymusem szkoły na I etapie edukacyjnym została Jagoda Orzechowska, zaś prymusem szkoły II etapu edukacyjnego -Zuzanna Jabłońska.
Jako Dyrektor szkoły chciałabym serdecznie podziękować Uczniom, Rodzicom, Organowi prowadzącemu, Nauczycielom i Pracownikom szkoły za całoroczną trudną pracę. Gratuluję uczniom osiągniętych wyników w nauce oraz sukcesów i wyróżnień w konkursach. Życzę Wam wszystkim słonecznych i bezpiecznych wakacji.
Joanna Tarkowska