Dzień bez Papierosa

Dzień bez Papierosa (ang. World No Tobacco Day) zainicjowany został przez Światową Organizację Zdrowia w 1987r. i jest obchodzony 31 maja. Dzień ten ma na celu zwrócenie uwagi na szkodliwość palenia tytoniu.
Nie od dziś wiadomo, że palenie tytoniu jest szkodliwe. Powoduje nowotwory złośliwe, udary mózgu, zawały serca, rozedmę płuc, wrzody żołądka i dwunastnicy. Nie wspominając już o efektach kosmetycznych, szybkim starzeniu się skóry, przebarwieniach na zębach i paznokciach.
Dym tytoniowy składa się z prawie 4.000 związków chemicznych, z tego ponad 40 to substancje rakotwórcze. Ich działanie nie jest ograniczone jedynie do palaczy tytoniu, ale także dotyczy wszystkich tych osób, które przebywają w pomieszczeniach, gdzie występuje dym tytoniowy (tzw. palenie bierne ).
Uzależnienie od nikotyny powoduje, że rzucenie palenia jest niezwykle trudne. Dziś w Polsce pali ponad 9 milionów ludzi. Palenie tytoniu to skomplikowane zjawisko biologiczne. Mechanizm uzależnienia znajduje się w ludzkim mózgu. Pod wpływem nikotyny wydziela on dopaminę, która powoduje odczuwanie przyjemności z palenia. Nie zapewnia jednak stałego poziomu doznań i dlatego pojawia się zjawisko głodu nikotynowego. Wydzielany jest również inny związek – noradrenalina, która wprowadza w stan ożywienia i pobudzenia. W momencie słabnięcia jej działania człowiek odczuwa złość i frustrację - typowe objawy abstynencji nikotynowej. Objawy nałogu nikotynowego są podobne do objawów uzależnienia od narkotyków czy alkoholu. Palenie tytoniu jest nałogiem, od którego bardzo trudno się uwolnić.
Uczniowie naszej szkoły często biorą aktywny udział w zajęciach związanych z profilaktyką uzależnień, zwłaszcza związanych z paleniem papierosów. Dzięki temu wzrasta ich świadomość szkodliwości palenia aktywnego i biernego. Efektem ich działań są plakaty, które następnie rozwieszane są na korytarzach naszej szkoły.