Rekrutacja

Rekrutacja !!!
 
Informujemy, że rekrutacja się zakończyła.
Wszyscy kandydaci zostali przyjęci do klasy I w roku szkolnym 2021/2022.