Pasowanie na czytelnika w klasie pierwszej

W czwartek 28 stycznia 2021r. w Społecznej Szkole Podstawowej STO w Darłówku odbyło się pasowanie uczniów klasy I na czytelnika biblioteki szkolnej.
Uczniowie zapoznali się z księgozbiorem, czytelnią multimedialną oraz regulaminem biblioteki.
Odczytane zostały również „życzenia książki”, po czym dzieci złożyły uroczyste przyrzeczenie odnoszące się do poszanowania książek oraz ich znaczenia w nauce i życiu ucznia.
Jako czytelnicy biblioteki uczniowie otrzymali wyprawki czytelnicze, w ramach projektu realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod patronatem MEN: książkę „Pierwsze abecadło”, broszurę informacyjną dla rodziców i opiekunów „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem” oraz kreatywny alfabet. Następnie dokonali wyboru i wypożyczenia pierwszych książek.
M. Michnik, A. Orłowska-Ignaczak