REKRUTACJA do klasy I na rok szkolny 2021/22

 Rozpoczynamy rekrutację na rok szkolny 2021/2022 do klasy 1 Społecznej Szkoły Podstawowej im. Lotników Morskich STO w Darłówku.

 

Zapraszamy osoby, dla których:

  - ważne jest indywidualne podejście nauczyciela do ucznia, by uczeń mógł osiągnąć cel na miarę swoich sił i umiejętności, by mógł poczuć się usatysfakcjonowanym szczęśliwym, zmotywowanym do dalszego podboju świata nauki,

  - cenne jest nauczenie się przez dziecko podejmowania samodzielnych decyzji, radzenia sobie
w sytuacjach trudnych,

  - istotne jest celebrowanie osiągnięć dziecka i nauczenie go postrzegania porażek jako bodźca
do wytrwałej pracy,

  - istotne jest, wspólne i spójne ze szkołą, wychowywanie dzieci w duchu wartości.

Szkoła zapewnia swoim uczniom:

* bezpłatną naukę,

* naukę języków obcych (zwiększona ilość godzin od klasy III),

 * od klasy IV nauka drugiego języka (język niemiecki),

 * w klasach I-III drugi język (niemiecki) dla chętnych prowadzony w formie zabawy jako kółko,

 * podział klas na zajęciach informatycznych, a od klasy IV także na grupy na lekcjach języka obcego,

 * naukę w małych zespołach klasowych,

* darmowe koncerty umuzykalniające i inne atrakcje,

 * darmowy dostęp do e-dziennika,

 * atrakcyjne zajęcia świetlicowe i pozalekcyjne,

 * możliwość korzystania ze stołówki prowadzonej przez ajenta,

 * naukę na pierwszą zmianę,

 * bezpieczeństwo i fachową opiekę kadry pedagogicznej,

 * przyjazną atmosferę i życzliwość,

 * interesujące lekcje z ciekawymi ludźmi,

 * zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,

 * zajęcia logopedyczne,

 * zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne,

 * zajęcia rozwijające uzdolnienia,

* konsultacje psychologa i specjalistyczne zajęcia dostosowane do potrzeb uczniów,

 * ciekawe wycieczki krajowe i zagraniczne,

 * ciekawe zajęcia z kodowania, programowania, technologii informacyjnej.

Podania do szkoły należy składać w sekretariacie osobiście lub mailowo  TEL.0943142051,

 e-mail: sp4darlowo@interia.pl

Podanie znajduje się www.spoleczna.darlowo.info zakładka sekretariat, rekrutacja, podanie do szkoły