Gratulacje dla Franka i Janka!

Serdecznie gratulujemy Franciszkowi Jakubowskiemu (kl.IV) i Janowi Jabłońskiemu (kl.V) otrzymania wyróżnień w konkursie organizowanym przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie przy współpracy z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w ramach Dnia Krajobrazu pt. „Drzewo w krajobrazie”.
Celem konkursu było uwrażliwienie dzieci i młodzieży na piękno przyrody najbliższej okolicy, promowanie walorów przyrodniczych Polski, rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości w dziedzinie fotografii, filmu, malarstwa, zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas natury oraz jej ochrony.
Na konkurs wpłynęło w sumie 79 prac, które były oceniane w kategoriach: film,fotografia, rysunek w 3 grupach wiekowych (uczniowie kl.IV – V, uczniowie kl.VII – VIII, uczniowie kl.I-IV szkół średnich).