Wyniki Konkursu Cyberprzemocy mówimy nie!”

W dniu wczorajszym tj. 08.12.2020r. komisja w składzie: p. Joanna Tarkowska, p. Jacek Mizianty i p. Łukasz Piórecki rozstrzygnęła wyniki Konkursu „Cyberprzemocy mówimy nie!”
Do konkursu przystąpiło 10 uczniów naszej szkoły. Komisja przyznała pierwsze trzy miejsca i jedno wyróżnienie:
1 miejsce: Wencel Agnieszka – klasa 7 SP
2 miejsce: Andrzejak Julia – klasa 5 SP
3 miejsce: Jędrzejewska Zuzanna – klasa 5 SP
Wyróżnienie: Malduca Krystian – klasa 4 SP
Uczniowie Ci otrzymują nagrody rzeczowe i dyplomy, które będą czekać w szkole w sekretariacie oraz dodatkowo punkty z zachowania:
1 miejsce: +50 pkt.
2 miejsce: +40 pkt
3 miejsce: +30 pkt
Wyróżnienie: + 30 pkt
Za udział w konkursie: +20 pkt.
Dodatkowo także wszyscy Ci uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie otrzymują w wadze 4 ocenę celującą z plastyki.
Gratulujemy wygranym i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach organizowanych za pomocą platformy Classroom.