Prośba o 1%

Szanowni Państwo 
Rodzice, Nauczyciele, Przyjaciele i Sympatycy naszej szkoły !

 Po raz kolejny zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego na rzecz naszej szkoły. Dzięki Państwa życzliwości oraz wszystkich innych osób, którym los szkoły nie jest obojętny, możliwe jest pozyskanie środków finansowych na poprawę funkcjonowania naszej placówki oświatowej.

Jeden procent, jedna setna.
Ułamek ten wydaje się mały i znikomy. Jednak pomnożony przez wielu podatników daje dość poważne kwoty wspomagające pracę szkoły. Mamy nadzieję, że nasza prośba o przekazanie 1% podatku na rzecz naszej szkoły spotka się podobnie jak w latach ubiegłych ze zrozumieniem z Państwa strony.
Przekazane środki finansowe zostaną wykorzystane na wspieranie i realizację ciekawych zajęć edukacyjnych, w których uczestniczą nasi uczniowie. Planujemy w dalszym ciągu rozwijać bazę dydaktyczną szkoły wyposażając  sale lekcyjne w sprzęt i nowoczesne pomoce naukowe, które uatrakcyjnią zajęcia edukacyjne naszych uczniów.
Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za wsparcie.
                        Lidia Kozińska
                  Prezes Zarządu SKT 238STO w Darłowie
 
KRS - 0000012189
w rubryce cel szczegółowy 1% należy wpisać:
Samodzielne Koło Terenowe nr 238 STO w Darłowie.
 
Wpływy z 1%  z lat ubiegłych:
Rok  2016 -3.794 zł
Rok  2017 -7.060 zł
Rok  2018 -6.631 zł
Rok 2019 -4.023 zł