Bezpieczne ferie-rady dla rodziców

Ferie w naszym województwie  trwają od 10 lutego do 23 lutego 2020r.

W okresie ferii zimowych wzrasta zagrożenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Brak właściwej opieki ze strony rodziców, opiekunów i organizatorów zimowego wypoczynku może być przyczyną wielu tragicznych wypadków, a także przestępstw i wykroczeń popełnianych przez nieletnich i na ich szkodę. 

Rady dla rodziców!

Jeżeli dzieci w czasie ferii pozostają w domu, to na czas nieobecności dorosłych domowników konieczne jest: 

 • zapewnienie opieki przez osoby zaufane, 
 • pozostawienie przy telefonie numerów do opiekunów lub osób zaufanych oraz numerów alarmowych: 997 - policja, 998 - straż pożarna, 999 - pogotowie ratunkowe, 
 • przekazanie zaufanym sąsiadom kluczy do domu na wypadek potrzeby udzielenia pomocy, np. otworzenia drzwi w przypadku pożaru lub wzywania pomocy przez dziecko z mieszkania, 
 • wyrobienie u dzieci nawyku zamykania drzwi od wewnątrz, 
 • bezwzględne zakazanie wpuszczania osób nieznajomych.

 Należy dziecko nauczyć, aby : 

 • nie opowiadało o wyposażeniu domu, zasobach rodziny i ich stanie majątkowym, 
 • klucze do mieszkania nosiło zawsze dobrze zabezpieczone pod odzieżą i nie podawało nikomu adresu zamieszkania, 
 • nie ulegało namowom osób nieznajomych, aby wprowadzić je do mieszkania pod pozorem np. przekazania rodzicom rzeczy lub dokumentów, 
 • nie przebywało w miejscach grupowania się osób palących papierosy lub spożywających napoje alkoholowe, 
 • nie wsiadało do samochodów osób nieznajomych, 
 • nie nawiązywało kontaktów z osobami nieznajomymi proponującymi słodycze, poczęstunek w jakimś barze, spacer w miejsca ustronne lub zapraszającymi do swoich mieszkań, 
 • nie przyjmowało na przechowanie żadnych przedmiotów od osób nieznajomych (mogą pochodzić z przestępstwa).

 Pamiętajmy też, że zabawy w czasie zimowych ferii będą bezpieczne, gdy odbywać będą się na lodowiskach przyszkolnych czy osiedlowych oraz górkach specjalnie do tego przygotowanych. Akweny wodne, górki w okolicy dróg, przejazdów kolejowych, torowisk czy zbiorników wodnych są bardzo niebezpieczne. Pilnujmy, by nasze dzieci korzystały tylko z bezpiecznych, specjalnie przygotowanych i wydzielonych miejsc zabaw.

 Dziecko w czasie pobytu na zimowisku powinno czuć się swobodnie i bezpiecznie. Aby zapewnić mu te warunki, należy wyposażyć je w: 

 • kartę telefoniczną, ułatwiającą kontakt z rodzicami lub opiekunami, 
 • informację z danymi dziecka oraz adresem i numerem telefonu zimowiska, 
 • niezbędną ilość pieniędzy.

Wyposażenie dzieci w wartościowe przedmioty, np.: telefony komórkowe,MP 3  złotą biżuterię, markową odzież i buty oraz znaczne sumy pieniędzy może narazić je na kradzież lub rozbój.

Przed feriami przypominamy podstawowe zasady poruszania się pieszych po drogach w warunkach złej widoczności oraz gdy drogi są śliskie i zaśnieżone: 

 • należy mieć świadomość, że piesi o zmroku, a także w dzień, gdy pada deszcz lub śnieg, są przez kierowców gorzej dostrzegani, 
 • przechodzenie przez ulicę w czasie złej widoczności powinno być wykonywane przez dziecko ze szczególną ostrożnością, nawet na oznakowanym przejściu dla pieszych, czy przy zapalonym zielonym świetle dla ruchu pieszego

Apel do rodziców!

Łatwowierność i naiwność dzieci to często przyczyny kłopotów. Musicie Państwo zrobić wszystko, aby Wasze dzieci były zawsze bezpieczne. Prosimy zapoznać się z naszymi radami: 

 • Nie wsiadaj do windy z osobą obcą, zaczekaj na kogoś znajomego 
 • Dajcie dziecku przykład prawidłowego postępowania w każdej sytuacji, 
 • Nauczcie ich bezpiecznych zabaw, 
 • Nie pozwólcie dzieciom opowiadać komukolwiek o Waszej sytuacji materialnej, 
 • Nauczcie dzieci bezpiecznego poruszania się po drogach, 
 • Starannie wybierajcie im najbardziej bezpieczną drogę do szkoły, 
 • Zabrońcie dzieciom wpuszczania do domu obcych podczas Waszej nieobecności.

 Ważne! Nigdy nie należy lekceważyć żadnych problemów dzieci!!!

Dla zapewnienia dziecku bezpieczeństwa, należy: 

 • Poprosić sąsiadów o zwrócenie uwagi na obcych, którzy pojawili się w pobliżu domu 
 • Często telefonować do domu, aby dzieci nie czuły się samotne 
 • Zadbać o odpowiednie zabezpieczenie instalacji elektrycznej, wodnej i gazowej 
 • Schować w domu lekarstwa, aby dzieci omyłkowo ich nie zażyły 
 • Zamontować w drzwiach odpowiednie zamki, które uchronią przed włamaniem 
 • Zapewnić naszym maluchom odpowiednie miejsce do zabawy 

(na podstawie materiałów Policji)