Pasowanie na czytelnika biblioteki

W piątek 28 lutego 2020r. w Społecznej Szkole Podstawowej STO w Darłówku odbyło się pasowanie uczniów klasy I szkoły podstawowej na czytelnika biblioteki szkolnej.

Uczniowie zapoznali się z księgozbiorem, czytelnią multimedialną oraz regulaminem biblioteki.

Odczytane zostały również „życzenia książki”, po czym dzieci złożyły uroczyste przyrzeczenie odnoszące się do poszanowania książek oraz ich znaczenia w nauce i życiu ucznia.

Jako czytelnicy biblioteki uczniowie otrzymali symboliczne upominki - zakładki do książek oraz dokonali wyboru i wypożyczenia pierwszych książek.

M. Michnik