Szkolny konkurs Układ Okresowy Pierwiastków

Z okazji 150 rocznicy powstania Układu Okresowego Pierwiastków, został ogłoszony konkurs na samodzielne wykonanie takiego układu. Dwie uczennice otrzymały wspaniałe nagrody za wykonanie pięknych układów okresowych pierwiastków.

Gratulujemy Zuzannie Jabłońskiej z klasy VII oraz Dominice Czupajło z klasy VIII.

A.Orłowska-Ignaczak