Apel z okazji Święta Niepodległości

 „…Ojczyzno moja, ziemio umiłowana,

ukochana ziemio”.          

Jan Paweł II

  Dnia 8 listopada 2019r. w Społecznej Szkole Podstawowej w Darłowie odbyła się uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości na pamiątkę 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Apel  miał przypomnieć  ciężkie czasy, w których żyć musieli nasi przodkowie  oraz  także wzbudzić w nas refleksje. Część artystyczna wprowadziła zgromadzonych  w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. Przypomniano daty trzech najważniejszych powstań narodowych, podkreślając wkład ich uczestników. Uczniowie klasy II, V i VII  recytowali wiersz  i śpiewali pieśni patriotyczne, które pozwoliły  zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość. 

To Święto sprawia, że w zabieganym życiu stajemy na chwilkę i wspominamy naszych dziadków  i pradziadków walczących o wolność. Dzień ten dla wielu jest lekcją historii i patriotyzmu. Uczestnicząc corocznie  w obchodach Święta Niepodległości dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym dzisiaj możemy żyć  w wolnej Polsce.

 

                  Agnieszka. Soroko-Gajos,  Dominika Lesner,  Beata Pawłowska