Uroczyste ślubowanie pierwszaków

„Niech wyrosną z Was Tacy, którzy ku gwiazdom wzlecieć zapragną”.

                                                                                               J.Korczak

Dnia 5 listopada 2019 r. w Społecznej Szkole Podstawowej im. Lotników Morskich STO odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie na ucznia. Uroczystość prowadziła Pani Dominika Lesner, która przywitała zaproszonych gości: Burmistrza Miasta Darłowo Arkadiusza Klimowicza, kierownika Referatu Oświaty pana Zbigniewa Mielczarka,

o. proboszcza Sebastiana Fierka, członka Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego panią Beatę Burską, prezes Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 238 STO panią Lidię Kozińską, dyrektora szkoły Joannę Tarkowską a także dyrekcje i panie nauczycielki z przedszkoli, rodziców, nauczycieli oraz koleżanki i kolegów z klas drugich, trzecich i czwartych.

Pierwszoklasiści długo przygotowywali się do tego wydarzenia pod kierunkiem wychowawczyni Marzenny Starzyńskiej. Uczyli się piosenek i wierszy, które pięknie zaprezentowali zebranym gościom. Następnie złożyli przysięgę na sztandar szkoły i uczestniczyli w ceremonii pasowania ołówkiem przez panią dyrektor Joannę Tarkowską, po której zostali przyjęci w poczet uczniów naszej szkoły.

Po tej części nastąpiło uroczyste wręczenie srebrnych odznak Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

Srebrna Odznaka Społecznego Towarzystwa Oświatowego jest nadawana za szczególne zasługi na rzecz kół STO oraz przedszkoli, szkół i placówek przez nie prowadzonych.

Srebrną odznakę otrzymali: pani Joanna Gajewicz, pani Marzena Starzyńska oraz pan Jacek Mizianty. Gratulujemy odznaczonym nauczycielom! 

Po oficjalnej części i sesji zdjęciowej uczniowie wraz z zaproszonymi gośćmi udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez Rodziców. To było wydarzenie obfitujące w duże emocje.

Rodzicom dziękujemy za bardzo duże zaangażowanie w przygotowanie tak pięknej uroczystości.