Spotkanie z policją

Dnia 4 listopada  2019 roku uczniowie klas IV- VIII wzięli udział w spotkaniu ze specjalistą ds. nieletnich z Komendy Powiatowej Policji w Sławnie aspirant Kingą Warczak na temat cyberprzemocy, mowy nienawiści, „hejtu internetowego” oraz ochrony wizerunku w udostępnianych zdjęciach na portalach społecznościowych.

Podczas zajęć pani policjantka wyjaśniła, na czym polega odpowiedzialność prawna nieletnich oraz podała przykłady środków wychowawczych stosowanych przez sądy rodzinne. Ponadto podkreśliła, jak ważna jest przezorność w codziennym życiu oraz ograniczone zaufanie, zwłaszcza do obcych osób. Młodzież dowiedziała się również, jaka grozi odpowiedzialność karna za przestępstwa internetowe popełnione przez nieletnich. Funkcjonariuszka omówiła zagadnienia związane z przemocą fizyczną i psychiczną, podała konsekwencje czynów karalnych, a także zwróciła uwagę na niebezpieczeństwa wynikające z zażywania różnych środków uzależniających.
Na zakończenie spotkania przypomniała zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.