Sprzątanie grobów

Jak co roku Wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu przy Społecznej Szkole Podstawowej im. Lotników Morskich w Darłowie sprzątali cmentarz. „Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim”.

I właśnie ze względu na pamięć o zmarłych w środę 23 października 2019 r. grupa ochotników SKW pod opieką  pana Łukasza Pióreckiego porządkowała „stary” cmentarz  w Darłowie. Wolontariusze zaopatrzeni w niezbędny sprzęt, z wielką ochotą przystąpili do pracy. Sprzątali głównie groby, które były zaniedbane i zapomniane, grabili liście z alejek między grobami. Dzięki takiej akcji dzieci uczyły się szacunku dla tradycji i poszanowania miejsc pamięci o naszych zmarłych.

Takie akcje przeprowadzane są w naszej szkole od kilku lat. Nasi szkolni wolontariusze z wielkim zapałem i zaangażowaniem uczestniczą w akcji sprzątania cmentarza i nie tylko.

Ł. Piórecki