Lekcja o konstytucji...

24 października  uczniowie klasy VIII brali udział w siódmej edycji Tygodnia Konstytucyjnego.

W ramach tego wydarzenia pani sędzia Katarzyna Orłowska- Mikołajczak przeprowadziła 2-godzinne zajęcia dotyczące znaczenia Konstytucji w życiu obywateli,

wolności słowa oraz znaczeniu i zagrożeniach związanych z tzw. „mową nienawiści”.

Organizatorem  zajęć było Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy.