Składka członkowska w roku szkolnym 2019/2020

Zarząd Główny STO informuje, że zgodnie z art. 62 ust. 1 statutu STO, roczna składka członkowska w roku obrotowym 2019/2020 wynosi 52 zł.

Składkę należny uiścić do 30 listopada 2019r.

SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 238
SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W DARŁOWIE
UL. ZWYCIĘSTWA 1, 76-150 DARŁOWO

NR RACHUNKU: 17 8566 0003 0112 9467 5000 0001

 Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie