Sprzątanie Świata

 Nasi uczniowie po raz kolejny wzięli udział w  akcji „Sprzątanie Świata”. „Nie śmiecimy- sprzątamy i zmieniamy!” - tak brzmiało tegoroczne hasło akcji.


Uczniom został przydzielony teren do posprzątania. Celem przeprowadzonej akcji był wzrost świadomości ekologicznej i odpowiedzialności za środowisko naturalne wśród uczniów. Nasi  uczniowie  zrealizowali powierzone im zadanie na szóstkę. Z radością i dumą podziwiali oczyszczony teren w Darłówku.