Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2019/2020

Prowadzone są również zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego
 i matematyki, zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz zajęcia rewalidacyjne
.

Lp

NAZWA KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ

PROWADZACY

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY ZAJĘĆ

1

Kółko matematyczne

B. Pawłowska

poniedziałek

12.15-13.00

2

Kółko teatralno-recytatorskie

 

M. Starzyńska

piątek

12.15-13.00

3

Kółko informatyczne z programowaniem

 

A.     J. Mizianty

środa

14.05-14.50

4

Kółko matematyczne

 

J. Mizianty

czwartek

13.10-13.55

5

Kółko z j. niemieckiego dla kl. II-III

 

K. Brzościk

czwartek

13.10-13.55

6

Kółko chemiczne

 

A.Orłowska-Ignaczak

wtorek

7.30-8.15

7

Kółko j. angielskiego

 

N. Paluchowska

poniedziałek

14.05-14.50

8

Kółko j. rosyjskiego

 

N. Paluchowska

wtorek

14.05-14.50

9

SKS

S. Hamerling

 

piątek

14.05-14.50

10

Kółko - przygotowanie do egzaminu po ósmej klasie z j. polskiego (pół klasy co 2 tygodnie)

 

K. Sady

środa

7.30-815

11

Kółko - przygotowanie do egzaminu po ósmej klasie z matematyki (pół klasy co 2 tygodnie)

J. Gajewicz

środa

7.30-8.15