Bezpieczna droga do szkoły

 

Dnia 10 września 2019 roku  gościliśmy w naszej szkole Panią Agnieszkę Cukrowską – naszą dzielnicową.  W spotkaniu uczestniczyły klasy I-IV. Pani Policjantka przypomniała zasady  bezpiecznego zachowania się w drodze do szkoły.

Omówiła również zasady bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym, jak należy prawidłowo poruszać się po drodze, przechodzić przez jezdnię na drugą stronę ulicy.  Wspomniała także, jak należy prawidłowo jeździć rowem. 

 

                                                        B. Pawłowska