Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego to dzień, który zapada w pamięci każdego ucznia na bardzo długo a 1 września to powrót do szkolnej rzeczywistości i obowiązków.

Na inauguracji nowego roku oprócz uczniów klas I-VIII, grona pedagogicznego, dyrekcji szkoły obecni byli również rodzice, dziadkowie, prawni opiekunowie oraz zaproszeni goście: Kierownik Referatu Oświaty pan Zbigniew Mielczarski, prezes SKT nr 238 w Darłowie pani Lidia Kozińska wraz z członkami Zarządu oraz proboszcz parafii  Darłówko  ojciec Sebastian Fierek.

Pani Dyrektor Joanna Tarkowska serdecznie powitała po wakacjach uczniów, rodziców i nauczycieli i życzyła wielu sukcesów oraz satysfakcji ze zdobywania nowej wiedzy i umiejętności …”Życzę wszystkim uczniom, aby ten rok szkolny  był radosny, ale i pracowity, bo dzięki temu osiągniecie dużo sukcesów. W swym postępowaniu pamiętajcie, „Bogactwem człowieka są uśmiech, przyjazny gest, pogodne słowo” i takiego bogactwa życzę Wam jak najwięcej.

Nauczycielom życzę, aby Państwa oddanie, pasja, profesjonalizm w nauczaniu i wychowaniu dzieci i młodzieży stały się źródłem satysfakcji, by zawsze niosły ze sobą poczucie spełnienia. Życzę Państwu wielu osiągnięć w pracy zawodowej, uznania w środowisku lokalnym i poczucia dumy z własnego udziału w kształtowaniu przyszłości młodych pokoleń Polaków.

Rodzicom życzę, abyście Państwo zawsze znajdowali w szkole partnera wspierającego Państwa w staraniach o zapewnienie Waszym dzieciom jak najlepszych warunków startu w  dorosłe życie. Życzę Wszystkim dobrej współpracy ze szkołą, w poczuciu wspólnej odpowiedzialności za dobro dzieci i młodzieży...”

 

 Uczniowie, rodzice  i zaproszeni goście minutą ciszy uczcili  80 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej.  Następnie pani dyrektor przestawiła nauczycieli pracujących w naszej szkole i uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas.
Od jutra zaczynają się lekcje!