Wyniki egzaminów

Wyniki egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty.

Gratuluję uczniom , rodzicom i nauczycielom.

Egzamin gimnazjalny

Część egzaminu

kraj

%

województwo

%

nasza szkoła

%

historia i wos

59

55,82

67,52

j. polski

63

59,05

70,74

przed. przyrodnicze

49

46,27

55,35

matematyka

43

38,01

45,61

j. angielski- podst.

68

66,33

75,39

j. angielski roz.

53

51,89

63,91

 

Egzamin ósmoklasisty

Część egzaminu

kraj

%

województwo

%

nasza szkoła

%

j. polski

63

59

56

matematyka

45

40

48,1

j. angielski-

59

56,71

62,5