Rekolekcje wielkopostne

W dniach 25.03 – 27.03.2019 r.   w naszej szkole odbyły się Rekolekcje Wielkopostne. Głównym rekolekcjonistą okazał się o. Damian Bassarab z sąsiedniej parafii w Darłowie. Wspólnie z o. proboszczem Sebastianem i katechetą p. Łukaszem głosili Słowo Boże. Uczniowie zostali podzieleni na trzy grupy wiekowe aby każdy mógł jak najlepiej odebrać nauki głoszone przez o. Damiana.

Tematem przewodnim było Święte Triduum Paschalne.

 Wszystko to jednak zmierzało do głównego przesłania rekolekcji, jakim było wezwanie do świadomego i ochotnego powrotu do czekającego na nas Pana Boga, czego znakiem była posługa sakramentalna: spowiedź oraz Komunia św. i właśnie zwieńczeniem rekolekcji  był sakrament pokuty i pojednania oraz Msza Święta. Wśród uczniów nie zabrakło ministrantów, którzy posługiwali podczas Mszy, zaś wyznaczone osoby odczytały czytania i zaśpiewały psalm.

 Jak można było wywnioskować z licznych uczniowskich rozmów, rekolekcje podobały się i być może zapamiętają z nich właśnie to, że warto w nich aktywnie uczestniczyć. Że sprawy naszej, i innych ludzi, wiary warte są nie tylko poświęconego jej czasu, ale niekiedy i trudu naszego zaangażowania. Były to szczególne dni roku szkolnego. Choć wolne od zajęć dydaktycznych, to jednak pełne nauki. Dostarczyły nam wiele ważnych i ciekawych myśli, do których z pewnością nie raz warto będzie wrócić.

 W imieniu wszystkich uczniów naszej szkoły dziękujemy Panu Bogu, ojcu proboszczowi, dyrekcji szkoły, oraz wszystkim zaangażowanym osobom za zorganizowanie tych rekolekcji. Ojcu rekolekcjoniście za nauki, które ukazały nam jak otwierać drzwi do naszego i Bożego serca. Dziękujemy wszystkim kapłanom, którzy w tym czasie posługiwali w konfesjonałach. Dziękujemy tym wszystkim, którzy razem z nami i za nas modlili się.
Bóg zapłać!