Zebrania i konsultacje

1.Zebranie z rodzicami- 20 września 2018r. godz.16.00

2. Zebranie z rodzicami- 13 grudnia 2018r. godz.16.00

3.Zebranie z rodzicami- 24 stycznia  2019r. godz.16.00

4. Zebranie z rodzicami-16 maja 2019r. godz.16.00

5.Wywiady z rodzicami- 8 listopada 2018r. godz.16.00-18.00

6.Wywiady z rodzicami- 21 marca 2019r. godz.16.00-18.00