Rada Rodziców

Przewodnicząca Rady Rodziców-  p.Katarzyna Sokolińska kl. VII

Zastępca- p. Maciej Jabłoński kl. VI

Sekretarz-p. Jadwiga Segato kl. VIII

 

Komisja Rewizyjna:

1. p. D. Szczytkowska  kl. I

2. p. S. Żuchowska kl. II

 

Członkowie:

1. p. S. Kułaga kl. V

2 .p.  A. Skotarska kl. III g

3. p.  A. Witczak kl. III

4. p. G. Pukas kl. IV