Nauczyciele

Nauczyciele:

Brzościk Katarzyna-  język niemiecki

Gajewicz Joanna- matematyka, wicedyrektor

Hamerling Stanisław- wychowanie fizyczne

Komorowska Joanna-  język polski,przyroda,wych. kl. IV, logopeda

Knuta Radosław- język angielski, wych.kl. VII

Majchrzak Justyna- historia, wos

Mizianty Jacek- informatyka, matematyka, fizyka,zajęcia komputerowe, wych. kl. III gim

Lipińska - Karewicz Patrycja- 
logopeda, (urlop wychowawczy)

Michnik Marta-  geografia, biologia, biblioteka, przyroda

Orłowska-Ignaczak Agnieszka - edukacja dla bezpieczeństwa, edukacja wczesnoszkolna, wych. kl. II

Paluchowska Natalia-  język angielski

Pawłowska Beata -edukacja wczesnoszkolna, wych kl. I, historia

Piórecki Łukasz-religia, świetlica

Sady Kamilla -  język polski, wych. kl VIII

Starzyńska Marzena - edukacja wczesnoszkolna, wych. kl. III sp, terapia pedagogiczna

Surdel Milena-  pedagog

Szejna Marta- chemia

Szajner Krzysztof-  muzyka

Tarkowska Joanna- historia, wychowanie do życia w rodzinie

Tocha Katarzyna-  nauczanie specjalne

Traczyk Danuta-  matematyka, zajęcia techniczne, technika, wych. kl.VI, oligofrenopedagogika

Urbańska Lidia -  świetlica, terapia pedagogiczna, socjoterapia, logopeda, wych. kl. V, plastyka

 

 Administracja i obsługa:

Kierszniewska Monika- księgowa

Noga Bożena- sekretarz

Czerwińska Małgorzata- obsługa

Lament Iwona- obsługa

Pioch Małgorzata- obsługa

Zawiaczyński Jerzy- konserwator