Pedagog

Godziny pracy pedagoga:

p. Mileny Surdel

 

Poniedziałek -7.00-10.30
Wtorek 13.00-16.00
Środa 7.00-9.00
Czwartek ------------
Piątek 12.00-15.00

 

 Działania pedagoga szkolnego obejmują wszystkie płaszczyzny szkolnego życia. 


Pedagog szkolny: 

• udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,
• udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych, 

• udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych, 

• przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży, 

• rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego, 

• udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne, 

• organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom opuszczonym, osieroconym, uczniom z rodzin patologicznych, wielodzietnych, uczniom wychowującym się w rodzinach o szczególnie trudnej sytuacji materialnej, 

• wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do sądów dla nieletnich, 

• prowadzi zajęcia profilaktyczne, trening asertywności, zajęcia dotyczące radzenia sobie ze stresem, napięciami, agresji, 

• prowadzi indywidualne zajęcia z uczniami nadpobudliwymi, 

• prowadzi konsultacje dla rodziców,

• współpracuje z instytucjami takimi jak MOPS, Sąd, Policja , PPP, Urząd Miasta.Do pedagoga szkolnego przyjdź gdy: 

• Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny. 
• Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem. 
• Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej. 
• Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem. 
• Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
• Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
• Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić. 

Na terenie szkoły o pomoc możesz się zwrócić także do: nauczyciela, wychowawcy i każdego pracownika szkoły.