Konkurs Świetlik

Dnia 22 czerwca uczniowie z klasy I-III otrzymali dyplomy za udział w Ogólnopolskim Konkursie Przyrodniczym "Świetlik". Do konkursu przystąpiło siedmioro uczniów:
Klasa I:
Wiktor Chochołowicz,
Tatiana Wittbrodt,
Klasa II
Wojciech Ignaczak,
Klasa III
Lena Chochołowicz,
Miłosz Cichocki,
Michał Skaza,
Igor Stocki.
Laureatem II-go miejsca został uczeń klasy II Wojciech Ignaczak.